Minőségpolitika

Az ATL Csoport Minőség- és Környezetpolitikája

Az ATL Csoport legfontosabb alapelve a minőség és a megbízhatóság, amely meghatározza vállalatcsoport teljes működését. Elköteleztük magunkat arra, hogy ügyfeleink igényeinek és elvárásainak, valamint a környezetvédelmi elvárásoknak és előírásoknak minden tekintetben megfeleljünk, beleértve a jogi követelményeket is.

Ennek érdekében olyan hatékony és gazdaságos minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszert működtetünk, amely garantálja termékeink és szolgáltatásaink állandó, jó minőségét a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával, egyúttal biztosítja a környezetvédelmi teljesítmény magas szinten tartását folyamatos fejlesztését. Figyelembe véve a változó körülményeket valamint vevőink megelégedettségét, gazdaságos működtetéssel növeljük a cég versenyképességét.

Ennek fontos eszköze az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványok követelményeinek megfelelő minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszer működtetése.

Céljaink megvalósítására kialakítottuk azokat a minőségirányítási és környezetközpontú irányítási funkciókat, amelyek feladata az integrált rendszer hatékony, folyamatos működtetése és továbbfejlesztése. Ennek érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a következőkre:

  • Tevékenységünk központjában a vevő áll. Törekszünk arra, hogy vevőink igényeinek minden esetben maradéktalanul megfeleljünk
  • Gondoskodunk a tevékenységeink környezeti hatásaival kapcsolatos törvényi, hatósági előírások folyamatos figyelemmel kíséréséről, és teljesítéséről.
  • Hosszútávú stratégiai kapcsolatot kívánunk kialakítani mindazokkal a beszállítókkal és alvállalkozókkal, akik azonosulnak cégünk célkitűzéseivel és elvárásaival
  • Megteszünk minden lehető technológiai, műszaki és gazdasági lépést a környezetszennyezések megelőzésére, és rendszeresen ellenőrizzük a normál körülmények melletti környezeti terhelést.
  • Törekszünk arra, hogy a tevékenségek fajlagos erőforrás felhasználása csökkenjen.
  • Céljaink érdekében a vezetés minden szinten támogatja és megköveteli a munkatársak folyamatos képzését és önképzését.
  • Elvárjuk, hogy minden alkalmazott személyes képességeivel, tudásával és felelősségével járuljon hozzá a cég sikeréhez.

 

2018. január 3.