Környezetvédelmi elvárások

Recycle.jpg

Az ATL Kft. és ATL Electronic SRL tevékenységeiben résztvevő beszállítók és alvállalkozók felé támasztott követelmények

Társaságaink az ISO9001-14001 szabványok követelményei alapján kialakított minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerrel rendelkezik. A gyártási, tervezési és kivitelezési folyamatainkban résztvevő alvállalkozóink, beszállítóink felé az alábbi elvárásokat fogalmazzuk meg:

  • tevékenységét a mindenkor hatályos környezetvédelmi jogi előírásoknak megfelelően végzi, rendelkezik a tevékenységeire vonatkozó szakhatósági engedélyekkel;
  • gondoskodik az általa beszállított vagy a tevékenységéhez felhasznált termékek megfelelő, szóródás, illetve szivárgásmentes csomagolásáról, szállításáról, és a veszélyesnek minősülő anyagok megfelelő jelöléséről, biztonsági adatlapjáról;
  • a közutakon, parkolóterületeken csak megfelelő, káros környezetszennyezést kizáró állapotú járművekkel közlekedik;
  • a tevékenységei során keletkezett minden nemű hulladékot az előírásoknak megfelelő szelektivitással köteles gyűjteni, engedéllyel rendelkező átvevőknek átadni;
  • a Társaság megbízásából végzett tevékenységeibe bevont alvállalkozóira vonatkozóan tovább érvényesíti a fenti környezetvédelmi követelményeket.

 

Köszönjük együttműködésüket!