Cerinţe privind protecţia mediului

Recycle.jpg

Cerinţe pentru furnizorii şi subcontractanţii ATL Kft şi ATL Electronic SRL

Companiile ATL Kft şi ATL Electronic SRL au sistem de management de calitate şi de mediu bazat pe cerinţele standard ISO 9001 şi ISO 14001. Furnizorii şi subcontractanţii implicaţi în procesele de producţie, proiectare şi construcţie au următoarele obligaţii:

  • să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă în materie de mediu şi să deţină toate licenţele şi autorizaţiile necesare;
  • să transporte marfa în ambalaje adecvate, care nu permit împrăştierea sau scurgerea, precum să asigure etichetarea produselor periculoase şi a fişelor tehnice de securitate;
  • circulaţia pe drumurile publice se face numai cu vehicule în stare bună de funcţionare, pentru a preveni poluarea;
  • au obligaţia de a colecta şi de a preda deşeurile generate în urma activităţilor desfăşurate;
  • subcontractanţii au obligaţia să aplice cerinţele de mediu de mai sus.

 

Vă mulţumim pentru colaborare!