Eredmények 1.

Az 1. munkaszakasz szakmai eredményei

A nanotudományok előrehaladásával újabb és újabb anyagcsaládokat, szerkezeti struktúrákat ismerhettünk meg. Sok esetben, hagyományos anyagok csupán szerkezeti átalakításával is olyan „meglepő” tulajdonságokhoz jutunk, amelyek felhasználásával régi ipari és műszaki problémákra adhatunk költséghatékony választ. Aktuális témánkban olyan hőszigetelő vékonyréteget fejlesztünk, amelynek hőszigetelő képessége a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás területén is kiemelkedő.

Közel egy évtized során elérhető alapkutatási eredményekből építkezve manapság főként az alkalmazott kutatási területekre koncentrálunk Partnereinkkel.

Az eddigi munkaszakaszban elért eredményeink előzetes várakozásainkat felülmúlták, ezért rendkívül bizakodóak vagyunk a további eredmények tekintetében is.

A speciális nagy porozitású alumínium-oxid alapú anyag szintézise sikeres volt minden szakaszban. Sikerült előállítani három dimenziós gélstruktúrát, melyet különböző szárítási és hőkezelési eljárásokkal tovább kezelve létrejött egy speciális makro-, mikro- és mezopórus szerkezet. A megcélzott felhasználásoknak megfelelően használható ki az az adott pórusmérettartomány.

Otto01.pngOtto02.pngOtto03.jpg

A kutatások és vizsgálatok megmutatták az összefüggést az alapanyag tisztaság illetve a szintézis különböző szakaszaiban legoptimálisabb paraméter tartományok között. Ezzel is elősegítve a későbbi pilot illetve félüzemi gyártástechnológia hatékonyabb megvalósítását.

Megismerhetővé vált számunkra a különböző előállítási folyamatok során fellépő anyagtudományi összefüggések lényege. Ezen ismeret segíti elő a további még hatékonyabb optimalizálást.

Sikerült elérni, hogy a pórusszerkezet stabil marad magas hőmérséklet esetén is.

Az első munkaszakasz minden feladatot sikeresen teljesítettük így a tervezett projekt feladatok mentén haladunk az eredeti projekt cél felé.